Kredyty CHF

Kredyty CHF


Sprawy „Frankowe” umowy walutowe w franku szwajcarskim  

Kancelaria Świadczy pomoc w walutowych umowach kredytowych we frankach szwajcarskich (CHF). Aby zakończyć umowę kredytową, przy jednoczesnym odzyskaniu wpłaconych rat kredytu, unieważnienie umowy kredytowej we frankach staje się idealnym rozwiązaniem. Umowy frankowe zawierają bezskuteczne klauzule umowne, które mogą prowadzić do jej nieważności. 

Unieważnienie umowy kredytowej ma ten skutek, że obowiązująca umowa kredytowa przestaje istnieć i traktowana jest jak tak, jakby nigdy nie została zawarta. Obie strony otrzymywały i przekazywały sobie nawzajem środki finansowe.  Po prawomocnym wyroku unieważniającym strony zwracają siebie nawzajem otrzymane świadczenie. Kredytobiorca zobowiązany jest oddać bankowi otrzymany kapitał, natomiast bank zwraca Kredytobiorcy wpłacone raty. 

Aby przeanalizować państwa sprawę kancelarią potrzebuje umowę z bankiem. Po sprawdzeniu umowy zaproponujemy odpowiednią dla Państwa linię działania.