Zespół

Andrzej Wesołek

Adwokat

Od 2007 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, budowlanym, transportowym (CMR) i prawie zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych przed Sądami powszechnymi jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, rodzinnych i jako obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Reprezentuje klientów w sporach z bankami –m in. Kredyty Walutowe.

Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Reprezentuje wykonawcę w procesie udzielania zamówień publicznych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw jak również świadczy usługi na rzecz osób fizycznych.

Sporządza opinie prawne i umowy handlowe.

Posiada doświadczenie zawodowe asystenta sędziego i specjalizację pedagogiczną.

Uczestnik szkoleń z zakresu administracji publicznej w Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl w Niemczech.

Uczestnik „Nowego Podejścia do zamówień publicznych – szkolenie i doradztwo” realizowanego w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE, Szkolenia pt. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ ) jako aktualne oświadczanie własne wykonawcy.

Posługuje się językami angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W wolnych chwilach pasjonat historii i piłki nożnej.

Kamila Schreiber

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentka ekonomii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie.

W roku 2022r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Specjalistka z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia oraz w dziale prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Oprócz tego odbywała staże zagraniczne i krajowe między innymi w Sądach i renomowanych kancelariach prawniczych.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej

W Kancelarii Adwokata Andrzeja Wesołek odpowiada za opiekę prawną przedsiębiorców i  klientów indywidualnych.

Prywatnie pasjonatka piłki ręcznej – była zawodniczka MTS Kwidzyn.

Posługuje się  językiem angielskim.

Marta Błaszczyk

Aplikantka

Absolwentka Prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W kancelarii adwokackiej Andrzeja Wesołek zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i konsumentów, jako aplikantka adwokacka. Swoje zainteresowania kieruje w stronę prawa cywilnego i praw konsumentów jak również rodzinnego, z którego pisała pracę dyplomową.

W trakcie studiów angażowała się w wydarzenia naukowe uczelni. Prelegentka Konferencji ,, Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata” w roku 2022 r. – ,, Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji”. Stale poszerza zakres swoich kompetencji i zainteresowań i nie boi się stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Silny charakter, skrupulatność i zaangażowanie to cechy Pani Mecenas, które pomagają rozwiązywać najtrudniejsze problemy naszych klientów. W wolnej chwili pasjonatka literatury, sportów siłowych i fitness. Kiedyś przyjmująca w drużynie siatkarskiej UKS Orzeł Malbork.