Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


W zakresie zamówień publicznych Kancelaria  posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców działających na terenie całej Polski, głownie w branży kolejowej.

W zakres naszych usług wchodzi w szczególności:

  • składania zapytań o treść SIWZ
  • składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym
  • sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez zamawiających