Prawo i Postępowania Administracyjne

Prawo i Postępowania Administracyjne


W zakresie Prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria oferuje usługi w zakresie :

  • reprezentacji przed Wojewódzki Sądami Administracyjnymi i  Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentacji  klienta w uzyskaniu niezbędnych decyzji o charakterze administracyjnym
  • odwołania się od decyzji administracyjnych w tym w sprawach przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
  • reprezentacja klienta w przedmiocie postepowań dotyczących zwrotu dofinansowania w projektach realizowanych ze środków europejskich,
  • przygotowanie fachowych opinii prawnych i doradztwa prawnego  na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego;